GrāmatasAutordarbi


LIKTENSLIETAS
Autore Ilona Brūvere
Mākslinieks Artis Rutks
Izdevums piedāvā ieskatu 100 no 500 priekšmetu stāstiem,
kas tika izstādīti Liktens lietu muzejā Stūra mājā
Atbalsta Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014

Ilonas Brūveres , Dārtas Romānovas un Imanta Ķīkuļa fotogrāfijas.
Izdevējs Mediju komunikācijas darbnīca, filmu studija KINOLATS
c 2014

Grāmatas elektroniskā versija

SAPŅU IZRAKTĀS BEDRES
Ilonas Brūveres kultūras publicistikas izlase. 1997-2007
Mākslinieks Artis Rutks. Redaktore Sigita Kušnere.
Valters un Rapa 2009

Grāmatas elektroniskā versija


KINOLATS regulāri izdod kultūras periodiku informatīvās brošūrās pēc Rīgas domes Kultūras pārvaldes pasūtījuma.

 

Literārie tulkojumi no vācu valodas


Kazanovas memuāri 1995 Jumava No vācu valodas tulkojusi Ilona Brūvere

Georgs Simmels Asinsmafija/ Blutmafia 1996 Jumava No vācu valodas tulkojusi Ilona Brūvere

Marija Stjuarte. Stefans Cveigs. 2008 Zvaigzne ABC No vācu valodas tulkojusi Ilona Brūvere. 2008